Naardereiland

in 2013 heeft De Ruimte meegedaan aan een ontwikkelcompetitie maar deze niet gewonnen. De selectiecommissie koos unaniem voor het plan van De Ruimte.

In 2013 heeft De Ruimte Bebouw, een dochter van VolkerWessels, gevraagd samen op te trekken in een openbare aanbesteding voor het ontwikkelen van 6 hectare grond in de gemeente Naarden.

In het team is een bijzonder plan ontwikkeld dat afstapt van de conventionele manier van verkavelen. Omdat het gebied al mooi van zichzelf is, hebben we ervoor gekozen om dit zoveel mogelijk in takt te houden. We wilden geen hagen meer of lelijke schuttingen. De grens tussen openbaar en privé moest er wel zijn, maar niet direct zichtbaar. Dat geeft verbinding, het kernwoord voor gebiedsontwikkeling.

Veel partijen schreven zich in, uiteindelijk is De Ruimte/Bebouw net 2e geworden. Wel heeft de selectiecommissie, bestaande uit omwonenden, professionals en ambtenaren ons plan als verreweg het beste beoordeeld. Op financiële gronden heeft de gemeenteraad van Naarden uiteindelijk voor een conservatief plan gekozen.

Locatie
Naarden
Type project
Wonen
Programma
45 woningen
Aannemer
Bebouw
Jaar
2013
Partner
Bebouw
Landschapsarchitect
La4sale
Duurzaamisme gaat naar verantwoording nemen voor je omgeving. Samen leven.