Nobelhorst

Nobelhorst wordt een bijzondere en vernieuwende uitbreidingswijk van Almere: een stadsdorp voor bewonersinitiatieven.

Nobelhorst stond in 2012 voor modern gebiedsontwikkelen pur sang. Een nieuw dorp maken op basis van co-makership, met maximale vrijheid voor de bewoners, verkaveling op maat en collectief en particulier opdrachtgeverschap.

De Ruimte heeft namens Ymere de gebiedsontwikkeling gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden onder andere uit de onderhandelingen voeren met de gemeente Almere namens de ontwikkelcombinatie Ymere en DuraVermeer. Verder brachten we de verkaveling tot stand en hebben we de eerste fase van de woningbouw opgestart, inclusief de implementatie van bewonersinitiatieven.

Locatie
Almere
Type project
Gebiedsontwikkeling
Programma
4.000 woningen
Opdrachtgever
Ymere
Aannemer
Dura Vermeer
Jaar
2012