Pericollectief

Collectief bouwen is nodig om de wensen van de gebruikers in een vroegtijdig stadium te betrekken. Daarom is De Ruimte gestart met Pericollectief.

Het Pericollectief is een bestaand platform voor creatief collectief opdrachtgeverschap. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar. Mensen die gezamenlijk ergens willen wonen, vinden bij het platform geschikte locaties Hier kunnen creatieve groepen zich aanmelden en zelf een woning realiseren of samen met anderen een eigen project ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan het bouwen van een eigen woning of het realiseren van een uitbouw of dakopbouw. Maar ook andere collectieve initiatieven zijn welkom, zoals samen met je buren de gemeente benaderen om van de buurt meer jouw buurt te maken.

"Met Pericollectief zoekt De Ruimte het contact met de maatschappij om samen te bouwen aan een toekomst"

— Ga naar de website, Pericollectief