Hotelontwikkeling

Over hotelontwikkeling in Amsterdam heeft iedereen wel een mening. Met name in de binnenstad zijn de bewoners fel tegen nieuwe hotelontwikkelingen omdat deze de leefbaarheid aantasten.

Wereldwijd gaan mensen steeds meer in een stedelijke omgeving wonen. Tegelijkertijd verblijft of woont men steeds korter op een vast adres. Door deze twee ontwikkelingen verandert het stedelijk gebied. Er is steeds meer vraag naar verschillende soorten woonvormen. Omdat er binnen deze ontwikkelingen zelf weer verschillende behoeften bestaan, is het belangrijk dit goed te onderzoeken wanneer je investeert in een stad. Moeten het bijvoorbeeld wel koopwoningen worden? Waarom geen huurwoningen? Zijn er wellicht passende woonvormen tussen hotel en huurhuis? Maar er zijn nog meer vragen. Wat kan men bijvoorbeeld betalen en welke eisen stelt men? Wie gaat er de komende tijd de stad bewonen en wie niet meer? Worden de huidige stadsbewoners wel serieus genomen? De Ruimte onderzoekt al deze vragen zorgvuldig en zal niet zondermeer een hotelproduct neer te kunnen zetten. Wij gaan dus verder dan het samen met de exploitant en de belegger afdekken van risico’s. De belegger en de huurder moeten passen bij de locatie in de stad met een product waar de stad om vraagt.