Netwerken bouwen

De Ruimte is continue bezig met het maken van netwerkjes van mensen en bedrijven rondom een project.

Het samenstellen van een netwerk is een zorgvuldig maar ook creatief proces. We proberen zo snel mogelijk in een project de partijen en personen bij elkaar te krijgen die we denken nodig te hebben.

Wederzijds gunnen
Wij werken graag met mensen waarmee het klikt, die enthousiasme uitstralen en iets willen. Ook moet er een wederzijdse gunfactor zijn.

Iedereen heeft een unieke kwaliteit
Wij zijn van mening dat iedereen een unieke kwaliteit in zich heeft. We nemen de tijd om die unieke kwaliteit te achterhalen en deze in te zetten voor het project. Een belangrijk criterium is dat iemand zichzelf kent of bereid is zichzelf beter te leren kennen.

Phillip Smits

"Blauwhoed hanteert de filosofie dat een ontwikkelbedrijf nooit te groot moet worden. Zo ben je flexibel en wendbaar en kun je als organisatie makkelijk inspelen op veranderingen.
Het is een van de redenen om samen te werken met De Ruimte. Het is bovendien een creatieve en innovatieve partner. En we delen dezelfde normen en waarden. Bijvoorbeeld dat als je een verbinding aangaat met een partner, je dit doet voor de lange termijn. Onze samenwerking met De Ruimte is dan ook al jarenlang heel plezierig."

— Phillip Smits, Blauwhoed
Omdat Blauwhoed zich richt op de toekomst en continue vernieuwt, voelen wij ons bij hen betrokken. Ook is Blauwhoed een gevestigde naam in de vastgoedbranche. Voor ons een grote meerwaarde, bijvoorbeeld als we gezamenlijk een belegger benaderen.